Den Norske Forening

DNF er stedet hvor nordmenn og venner av Norge møtes i København. Bli medlem du også – vi kan love deg mange minneverdige stunder.

Som aktivt medlem er du med til å påvirke foreningens aktiviteter. Sammenkomstene våre er interessante og motiverende og spenner over hele det kulturelle området – og litt til. Vi har 4-5 møter i året i tillegg til generalforsamlingen i februar. Møtene foregår i festsalen i Norges Hus, Amager Boulevard 111 A, 2300 København S. Foredragene er gjerne av en halv times varighet, og vi serverer god mat og drikke til alle våre møter. Vi arrangerer også en busstur på høsten.

Som medlemmer kan opptas nordmenn og venner av Norge. Årskontingenten er DKK 200,- for enkeltmedlem og DKK 300,- for familiemedlemskap. Innbetaling av kontingent kan skje på giro nr. 01 5026784 eller direkte overførsel til bankkonto 1551 5026784.

Dersom du ønsker å bli medlem eller høre mer om foreningen - gå inn på kontakt - der finner du en i styret.

© 2008 - 2020 Den Norske Forening